airasia

airasia-min
airasia

airasia บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด โดยใช้ชื่อว่า Thai Air Asia ปัจจุบัน  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น คือบริษัทในไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55 และแอร์เอเชีย Berhad ผ่านAirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45  มีทุนจดทะเบียนจำนวน 435,555,600 บาท  แอร์เอเชีย Air Asia เป็นสายการบินประเภท Low Cost ก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ DRB-Hicom ของรัฐบาลมาเลเซีย ในปี 2536

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับแอร์เอเชีย

 • กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครของต้นแบบสายการบินราคาประหยัด แอร์เอเชียโดดเด่นในเรื่องราคาประหยัด สะท้อนจุดยืนในเรื่องที่ทำให้เครื่องบินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใคร ๆ ก็ใช้บริการได้  ด้วยการให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเดินทางได้ตามต้องการ แน่นอนว่าผู้โดยสารบางรายต้องการเพียงแค่เดินทางให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ 
 • airasia อาหารบนเครื่อง บริการเสริมอย่างอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบนเครื่องบิน Inflight Comfort สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ตามความพอใจ อีกทั้งระบบการจอง เช็คอิน หรือการตรวจสอบข้อมูล ผู้โดยสารสามารถทำทุกขั้นตอนได้ด้วยตัวเองผ่านระบบของ Airasia ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนมาก และตั้งราคาค่าตั๋วแบบ low-cost ได้
 • นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดต้นทุน แอร์เอเชียเป็นสายการบินแรกที่ใช้ อากาศยาน Airbus A320 เป็นเครื่องรุ่นที่มีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า Sharklets ติดอยู่ตรงปลายปีก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยลดแรงลากที่คอยต้านเครื่องบิน ทำให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการบินได้มากยิ่งขึ้น
 •  Airbus แอร์เอเชียใช้อากาศยาน Airbus A320 – 200  สามารถจุผู้โดยสารได้  180 คน ซึ่งประจำอยู่ในท่าอากาศยานทั้งหมด 188 ลำ แต่ละลำมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเพียง 3.5 ปี และยังมีเครื่องที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้ออีก 41 ลำ   ส่วน  A320 neo เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่จุผู้โดยสารได้ 186 คน อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาอีก 300 ลำ

เส้นทางการบินของ AirAsia

 • จุดเริ่มต้นของเส้นทางการบินแอร์เอเชียคือเส้นทาง ระหว่างกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี ด้วยเครื่องบิน 2 ลำและพนักงาน 250 คนในปี 2002 จนกระทั่งปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปยัง 88 ประเทศจุดหมายปลายทาง ซึ่งแอร์เอเชียค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ ที่เข้าถึงเมืองเล็กในภูมิภาคต่าง ๆ
 • เครื่องบินของ ไทยแอร์เอเชีย เริ่มต้นด้วยเครื่อง Boeing 737-300  จำนวน 2 ลำ ให้บริการเส้นทางบินเชิงพาณิชย์แบบ Point-to-point ครั้งแรกในเส้นทางกรุงเทพ – หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547  ปัจจุบันได้ขยายเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และปลดประจำการเครื่องบิน Boeing ทุกรุ่น โดยเปลี่ยนมาใช้ Airbus 320  ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 180 คน เที่ยวบินของแอร์เอเชีย ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 4 ชั่วโมง และ Airbus 330  รองรับผู้โดยสารได้ 377 คน เที่ยวบินของแอร์เอเชีย เอกซ์ ที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง ภาพด้านล่างเป็นที่นั่งผู้โดยสารของเครื่อง Airbus 320 airasia สุวรรณภูมิ
 • เดิมทีสายการบิน ที่ได้รับอนุญาตให้บินตรงภายในประเทศไทยได้มีเพียงสายการบินแห่งชาติเท่านั้น หรือการบินไทย จนกระทั่งปี 2002 รัฐบาลได้เปิดเสรีการบินในไทย ทำให้สายการบินเอกชนสามารถให้บริการบินตรงภายในประเทศได้ จุดนี้เองที่ทำให้เกิดสายการบินต้นทุนต่ำขึ้นในไทย

รหัสสายการบินแอร์เอเชีย

 • AK : แอร์เอเชีย
 • FD : ไทยแอร์เอเชีย
 • QZ : อินโดนีเชียแอร์เอเซีย
 • D7 : แอร์เอเชียเอ็กซ์
 • Z2 : ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย
 • XJ : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
 • I5 : แอร์เอเชียอินเดีย
 จำนวนเครื่องบินประจำประเทศต่าง ๆ
 • แอร์เอเชีย (Malaysia) : 82
 • Thai แอร์เอเชีย : 44
 • Indonesia แอร์เอเชีย : 29
 • AirAsiaZest : 18
 • Philippines แอร์เอเชีย : 10
 • แอร์เอเชีย India : 5